duminică, 12 martie 2017

Efectul utilizării registrului colocvial - subiect dat la olimpiadă în 2016, etapa națională

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare # Spânzurătoarea

Formularea subiectului se găsește aici.
________________________________________________

Registrul colocvial îndeplinește funcția de comunicare în viața cotidiană, între prieteni și membrii familiei. Are caracter spontan, neelaborat, structuri libere, caracteristici ale oralităţii, lexic variat, natural, nepretenţios, ticuri verbale, mărci ale subiectivităţii, ale implicării afective. Este puternic individualizat, reliefând gradul de instrucţie, cultura, mediul socio-profesional ale celui care îl folosește.
Registrul colocvial  este folosit, în măsură diferită, în ambele texte date, atât în discursul naratorului, cât și în cel al personajelor. În primul text, folosirea lui este mai puțin evidentă în discursul naratorului, întrucât acesta apare în ipostaza unui tânăr intelectual, prin urmare limbajul folosit de el este mai puțin încărcat de indici colocviali. Totuși, folosirea unui lexic relativ nepretențios,  prezența  interjecției de intrare  în câmpul vizual „iată”, a interogațiilor („În ce anume constă importanța unei clipe?”), a repetițiilor („În fiecare clipă”), a punctelor de suspensie sugerând spontaneitatea gândirii, dau un aer de monolog interior în desfășurare, în care naratorul-personaj pare că vorbește cu sine însuși. Efectul este că ne creează iluzia, nouă, ca cititori, că am pătruns în viața intimă a personajului și că asistăm, „live”, la frământările sale, neprelucrate literar. Este ca și cum am asculta confesiunea unui prieten. De asemenea, în primul text, stilul colocvial se întâlnește, firesc, în dialogul celor doi prieteni (iubiți?), ca marcă a autenticității.

Mai evidentă este folosirea registrului colocvial în cel de-al doilea text. Și aici, el se folosește atât în discursul naratorului-personaj, cât și în discursul personajelor. Manifestări ale colocvialității în discursul naratorial sunt lexicul nepretențios, construcțiile sintactice scurte, relativ necomplicate, tempoul rapid al vorbirii („care-i”, „și-am”, „unde-am văzut”, „n-aveam”, „n-avusese” etc.),  folosirea persoanei a II-a („ție”, „ți”, „ai căuta”) mărci  ale subiectivității precum adverbele „firește”, „parcă”, „evident”, forme neliterare ale unor cuvinte („aia”, „ăsta”, „asta”), cuvinte și expresii populare („i” „de ce naiba”, „schepsis”, „chestii”), ticuri verbale („mă rog”). Rolul stilului colocvial în discursul naratorial este crearea iluziei că am pătruns în universul lăuntric al personajului. În discursul personajelor, întâlnim, de asemenea, mărci ale colocvialității, în special în replicile șoferului: elidarea unor vocale („colegu'”, „juma'”, „pân'”, „da'”), tempoul rapid al vorbirii („s-o amânăm”, „de-acolo”), termeni populari („ăia”,„chestia”, „schepsis”). Efectul artistic este, pe de o parte, de creare a impresiei de autenticitate a secvenței prezentate și, pe de altă parte, de conturare a portretului personajului, prin caracterizare indirectă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu