joi, 16 iunie 2011

Compunere în care să demonstrezi că un text este nonliterar (plan)

            Se dă textul:
            Cartoful (Solanum tuberosum) este o plantă erbacee din familia solanaceelor, cu flori albe sau violete şi tulpini subterane terminate cu tuberculi de formă rotundă, ovală sau alungită. Planta este cultivată pentru aceşti tuberculi care sunt comestibili, bogaţi în amidon, motiv pentru care sunt folosiţi în alimentaţie, dar şi ca furaj.
            Cartofii sunt originari din America de Sud, din regiunea Munţilor Anzi. În perioada precolumbiană, în zonele aflate azi în Chile, Peru, Ecuador şi Columbia, se cultivau circa 200 de specii de cartof. După orez, grâu şi porumb, cartofii reprezintă a patra sursă de energie alimentară.
            Cartofii conţin amidon, vitamina C, fibre, proteine şi mult potasiu. Cartoful conţine glicoalcaloizi, cum ar fi solanina şi ciaconina. Aceşti alcaloizi, care protejează planta, se găsesc în special în frunze, germeni, vlăstari şi fructe. Expunerea la lumină, deteriorarea fizică şi îmbătrânirea cresc conţinutul de glicoalcaloizi din tuberculi, concentraţiile lor puternice aflându-se imediat sub piele. Gătitul la temperaturi de peste 170 °C distruge parţial aceste substanţe. Glicoalcaloizii pot produce dureri de cap, diaree, crampe iar în cazuri severe coma sau decesul, ceea ce se întâmplă însă foarte rar. Expunerea la lumină produce înverzire prin sinteză de clorofilă, aceasta indicând cazurile în care tuberculii devin mai toxici; totuşi acest indicator nu este sigur, deoarece înverzirea şi acumularea de glicoalcaloizi se pot petrece una fără cealaltă.

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să motivezi că  textul  dat este text nonliterar.
În compunerea ta trebuie:                                 
-         să defineşti textul nonliterar;                                                                  
-         să demonstrezi că textul dat  are caracteristicile prezente în definiţia generală a textului literar;
-         să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-         să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.

Notă
Vei primi  puncte pentru redactare:
-         unitatea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere);
-         coerenţa textului;
-         registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului;
-         ortografia;
-         punctuaţia;
-         aşezarea corectă a textului în  pagină, lizibilitatea.

PLANUL COMPUNERII

COMPUNEREA

I.INTRODUCERE
- definiţia textului nonliterar

Textul nonliterar este un text care  are drept scop informarea obiectivă a cititorului în legătură cu anumite aspecte ale realităţii  într-un limbaj clar şi precis, conţinând adesea termeni ştiinţifici şi tehnici.

II. CUPRINS

 Argumentarea apartenenţei textului "Cartoful", la categoria textelor nonliterare:
a)      îşi propune să informeze în mod obiectiv cititorii în legătură cu aspecte ale realităţii – prezinţi pe scurt conţinutul textului;
b)      foloseşte un limbaj clar şi precis, fără procedee de expresivitate artistică:
·        cuvinte cu sens propriu;
·        termeni ştiinţifici şi tehnici
·        date numerice
Textul “Cartoful” este un text nonliterar, pentru că are toate caracteristicile unui astfel de text.
În primul rând.............În al doilea rând......................

III. ÎNCHEIERE
 Concluzii - rezumatul cuprinsului

În concluzie, textul “Cartoful” este nonliterar, pentru că................................

Un comentariu: