duminică, 8 noiembrie 2015

Predică bazată pe Decalog - clasa a XI-a

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare # Spânzurătoarea

Clasa a XI-a, manualul editurii ART, coord. Mircea Martin
Ex.6/pag. 53
Deliberați asupra actualității / inactualității unei predici bazate pe Decalog, mai ales dacă auditoriul s-ar compune din tineri de vârsta voastră.

PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. Introducere
- explicarea termenilor și a cerinței;
O predică este ... Decalogul cuprinde ... Se pune întrebarea dacă ...
II. Cuprins
- formularea ipotezei: o predică bazată pe Decalog adresată tinerilor de azi este actuală;
- argumentare:
• argumentul 1: valorile morale ale Decalogului sunt perene;
• argumentul 2: îndrumarea morală de care au parte tinerii de azi lasă de dorit;
• argumentul 3: tinerii sunt vulnerabili la viciile societății tot mai degradate moral;
În opinia mea, o predică bazată pe Decalog este ...

În primul rând, pentru că valorile morale ...

În al doilea rând...

Al treilea argument în favoarea predicii ...
III. Încheiere - concluzie: reluarea nunațată a ipotezei În concluzie, în opinia mea ...

O propunere de compunere poate fi găsită pe blogul Compuneri, eseuri, texte argumentative.