duminică, 24 februarie 2013

Rolul lui Titu Maiorescu... - pregătire pentru bacalaureat

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literareSUBIECTUL al III-lea                                                                                     (30 de puncte)

Redactează un eseu de 2 - 3 pagini (600-900 de cuvinte) despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867, În contra direcţiei de azi în cultura română, Comediile d-lui Caragiale, Eminescu şi poeziile lui.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea contextului în care s-a manifestat activitatea lui Titu Maiorescu;
− evidenţierea a patru căi de manifestare a rolului lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română;
− ilustrarea a două direcţii cu idei desprinse dintr-unul din studiile lui Maiorescu;
− susţinerea unei opinii despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; încadrarea în limitele de spaţiu
indicate – 1 punct).


În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte (două pagini) si să dezvolte subiectul propus.

Planul compunerii


Planul compunerii
Compunerea
I. Introducere
- contextul în care s-a desfăşurat activitatea lui T. Maiorescu
- Junimea: scurtă prezentare;
-         Titu Maiorescu: scurtă prezentare;
Societatea Junimea a luat fiinţă în ...

Junimea a desfăşurat o activitate intensă, urmărin...

În 1867, Junimea editează revista Convorbiri literare, ...

Titu Maiorescu (1840 – 1917) a fost ...
II. Cuprins

- evidenţierea a patru căi de manifestare a rolului lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română:
-         critica stării actuale în literatură şi cultură în general;
-         grija pentru cultivarea limbii române;
-         circumscrierea exactă a domeniului poeziei de valoare;
-         susţinerea tezei artă pentru artă.
 
- ilustrarea a două dintre căile de mai sus prin referire la textul În contra direcţiei de azi în cultura română:
-         critica stării actuale în literatură;
-         grija pentru cultivarea limbii române

Nemulţumit de starea generală a societăţii româneşti din deceniul şapte al secolului al XIX-lea, Maiorescu ...
Rolul său în impunerea unei noi direcţii în literatura română s-a manifestat pe mai multe căi.


În primul rând...În al doilea rând...


În al treilea rând...
O altă idee importantă pentru rolul ...


Două dintre ideile promovate de Maiorescu se regăsesc şi în studiul din 1868 intitulat În contra direcţiei de astăzi în cultura română.


Prima dintre ele este ...


Cea de-a doua idee ...
III. Încheiere
-         opinie proprie argumentată
În concluzie, consider că ...
 
Studiul În contra direcţiei de astăzi în cultura română poate fi găsit, cu adnotări, aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu