marți, 9 ianuarie 2018

Despre ghilimele

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare


Conform Academiei Române,
În limba română, semnele citării sau ghilimelele sunt, aşa cum se indică în unica lucrare normativă actualmente în vigoare în acest domeniu (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995), ...[deci 99 jos, 99 sus] ori «...» (p. 79), cu precizarea că ghilimelele «...» se aşază în interiorul textului cuprins între ghilimelele „...” (p. 81)...
Așadar, nu mai faceți tot felul de mâzgăleli în loc de ghilimele. Nici cu mâna, nici cu tastatura. Există și aici reguli clare.