luni, 11 iunie 2018

Evaluarea națională 2018 - subiecte rezolvate

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare

Rezolvarea subiectelor de limbă română

Subiectul I
A.
1. „crengi” - ramuri; „întotdeauna” - mereu.
2. Cratima are rolul de a marca rostirea legată a două cuvinte diferite: „de” și „acolo”.
3. „auriu” - cuvânt format prin derivare de la cuvântul de bază „aur”, cu sufixul „-iu”;
„des” - adverb de mod provenit din adjectiv prin conversiune;
4. Hiaturi (2 dintre cele de mai jos):
- hiatul dintre vocalele [u] și [a] din cuvântul „am continuat”;
- hiatul dintre vocalele [i] și [a] din cuvântul „excursia”;
- hiatul dintre vocalele [a] și [i] din cuvântul „aici”;
- hiatul dintre vocalele [u] și [a] din cuvântul „luam”.
5. Idei principale
1. O familie (părinții și cei patru copii) face o excursie în Bucegi, până la Pichetul Roșu. („În ajun...Vârful Omu.”)
2. La întoarcere, cei șase fac un popas să mănânce și trag o sperietură, crezând că îi atacă ursul. („La întoarcere...Ne-a zâmbit larg.”)
6. Excursioniștii sunt gata să-și lase mâncarea și să fugă crezând că sunt atacați de urs.

Subiectul II
A.
1. Numele guvernatorului care a pus temelia cetății Alba Carolina este Stefan Kornis.
În secolul al XVIII-lea, cetatea Alba Carolina avea rol în sistemul de apărare al habsburgilor împotriva turcilor. / În secolul al XVIII-lea, cetatea Alba Carolina avea rol de consolidare a puterii habsburgilor în teritoriile ocupate.
2. Numele autoarei: Adina Brănciulescu.
Anul în care a apărut articolul: 2017.
3. „momentul” - genul neutru, cazul acuzativ;
„gărzii” - genul feminin, cazul genitiv.
4. „conține” - predicat verbal, exprimat prin verb predicativ;
„același” - atribut adjectival, exprimat prin adjectiv pronominal demonstrativ de identitate.
5.„care se întrec în a-și înălța cât mai mult smartphone-urile peste capetele rândurilor din față” - propoziție subordonată atributivă;
„ca să facă poze” - propoziție subordonată circumstanțială de scop;
„și să filmeze momentul” - propoziție subordonată circumstanțială de scop.
6. Exemple:
Nu se știe / cum va decurge ședința. /  1-PP; 2-SB
Nu e bine / cum ai procedat. /  1-PP; 2-SB
E de văzut / cum va acționa. / 1-PP; 2-SB
Mi-a plăcut / cum ai luptat. / 1-PP; 2-SB

vineri, 18 mai 2018

Argumentare pastel

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare

Iarna
            de Vasile Alecsandri

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineața ninge iară!
Cu o zale argintie se îmbracă mândra țară;
Soarele rotund și palid se prevede pintre nori
Ca un vis de tinerețe printre anii trecători.

Tot e alb pe câmp, pe dealuri, împregiur, în depărtare,
Ca fantasme albe plopii înșirați se perd în zare,
Și pe-ntinderea pustie, fără urme, fără drum,
Se văd satele perdute sub clăbuci albii de fum.

Dar ninsoarea încetează, norii fug, doritul soare
Strălucește și dismiardă oceanul de ninsoare.
Iată-o sanie ușoară care trece peste văi...
În văzduh voios răsună clinchete de zurgălăimarți, 9 ianuarie 2018

Despre ghilimele

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare


Conform Academiei Române,
În limba română, semnele citării sau ghilimelele sunt, aşa cum se indică în unica lucrare normativă actualmente în vigoare în acest domeniu (Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1995), ...[deci 99 jos, 99 sus] ori «...» (p. 79), cu precizarea că ghilimelele «...» se aşază în interiorul textului cuprins între ghilimelele „...” (p. 81)...
Așadar, nu mai faceți tot felul de mâzgăleli în loc de ghilimele. Nici cu mâna, nici cu tastatura. Există și aici reguli clare.