duminică, 29 iunie 2014

Tipuri de comic - pregătire pentru bacalaureat

Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română

Ilustrează, în 60-100 de cuvinte  două categorii de comic, prin referire la textul dat.

PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. Introducere
- definiţia comicului
Comicul este o categorie estetică în care sunt incluse toate elementele unui text care stârnesc râsul: situaţii,caractere, moravuri, limbaj. Prin urmare, comicul poate fi de mai multe feluri: de situaţie, de caracter,
de moravuri, de limbaj.
II. Cuprins
- afirmaţia de demonstrat;
- argumentele în sprijinul afirmaţiei:
  •  comicul nr. 1 (denumire, explicaţie, ilustrare)
  •  comicul nr. 2 (denumire, explicaţie, ilustrare) 
Fragmentul dat, din "Titanic vals", de Tudor Muşatescu,  ilustrează două tipuri de comic:...
Primul tip de comic ce apare în text este comicul...


Al doilea tip de comic este...
III. Încheiere
- concluzie - rezumat al cuprinsului
În concluzie, folosind comicul ..., Tudor Muşatescu reuşeşte...

Fragmentul de text poate fi găsit aici, iar o propunere de compunere poate fi găsită aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu