duminică, 2 martie 2014

Semnificaţia unor figuri de stil

Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română


7.Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din ultimele două strofe ale poeziei "Dorinţa", de Mihai Eminescu.

PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. Introducere
  • despre ce este vorba în poezie (1-2 enunţuri);
"Dorinţa" este o poezie de dragoste. Eminescu imaginează...
II. Cuprins
  • despre ce este vorba în ultimele două strofe (1-2 enunţuri);
  • identificarea primei figuri de stil şi prezentarea semnificaţiei ei;
  • identificarea celei de-a doua figuri de stil şi prezentarea semnificaţiei ei;
Ultimele două strofe conturează...
Două figuri de stil contribuie la această atmosferă.
Epitetul "blânda" (asociat locuţiunii substantivale "batere de vânt") transmite ... iar personificarea "(armonia codrului) bătut de gânduri", asociind unui element al naturii (codrul) o însuşire intelectuală (gândirea), sugerează ...
III. Încheiere
  • concluzie: rolul figurilor de stil în ansamblul poeziei.
Aşadar, cele două figuri de stil folosite de poet vin să contribuie la conturarea ideii...

O propunere de compunere puteţi găsi aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu