sâmbătă, 14 decembrie 2013

Două trăsături ale genului liric

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare # Spânzurătoarea


Subiect pentru bacalaureat (din modelul oficial 2014)

Citeşte următorul text:

Dormi! ... un val de aer umed am adus cu mine-n casă.
Tremurând  s-a stins văpaia lumânării de pe masă,
Iar acuma numai ochiul de jăratic din cămin
Licăreşte-n umbra dulce, ca o piatră de rubin.

Bate vânt cu ploaie-n geamuri
Şi e noapte neagră-afară ...
Plânsul streşinii suspină ca un cântec de vioară
Monoton, şoptind povestea unei vremi de mult uitate ...
Nicio rază nu pătrunde prin perdelele lăsate.

Ci-ntunericul prieten stăpânind până departe,
Şi de oameni şi de patimi fericirea ne-o desparte.
Singur eu veghez în noapte,
Ploaia cântă tot mai tare ...
Şi m-apropii, ochii negri să-i deschid cu-o sărutare.

                (George Topîrceanu, Singuri)

8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.  4 puncte

PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. Introducere
   - definiţia genului liric;
Genul liric cuprinde toate operele literare...
II. Cuprins
   - afirmaţia care trebuie dovedită;
   - demonstrarea afirmaţiei prin argumente:
 • exprimă DIRECT gânduri, idei, sentimente, folosind un limbaj artistic, încărcat de subiectivitate - analizăm strofă cu strofă, arătând:
  • CE spune autorul? (universul imaginar creat);
  • CUM spune autorul? (mijloace de expresivitate artistică: figuri de stil etc.)
  • DE CE spune autorul? (semnificaţii - idei, sentimente-, cauze, efecte artistice)
 • există o voce lirică (EUL LIRIC) - găsim indicii gramaticali ai prezenţei sale (pronume şi verbe la persoana I etc.)
Cele două trăsături ale genului liric, pe care le putem regăsi în textul...

Prima trăsătură este exprimarea directă a...
Strofa I surprinde momentul...Strofa a II-a descrie spaţiul...Strofa a III-a readuce în prim-plan...

A doua trăsătură a genului liric, pe care o are şi textul...
III. Încheiere
   - concluzie: ceea ce era de demonstrat a fost demonstrat.
Aşadar, cele două trăsături ale genului liric...

O propunere de compunere puteţi găsi aici.

duminică, 8 decembrie 2013

Comentarea unei strofe

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare # Spânzurătoarea

Subiect pentru bacalaureat (din modelul oficial 2014)

Citeşte următorul text:

Dormi! ... un val de aer umed am adus cu mine-n casă.
Tremurând  s-a stins văpaia lumânării de pe masă,
Iar acuma numai ochiul de jăratic din cămin
Licăreşte-n umbra dulce, ca o piatră de rubin.

Bate vânt cu ploaie-n geamuri
Şi e noapte neagră-afară ...
Plânsul streşinii suspină ca un cântec de vioară
Monoton, şoptind povestea unei vremi de mult uitate ...
Nicio rază nu pătrunde prin perdelele lăsate.

Ci-ntunericul prieten stăpânind până departe,
Şi de oameni şi de patimi fericirea ne-o desparte.
Singur eu veghez în noapte,
Ploaia cântă tot mai tare ...
Şi m-apropii, ochii negri să-i deschid cu-o sărutare.

                (George Topîrceanu, Singuri)

9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, a doua strofă a textului, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică si mijloacele artistice. 4 puncte

PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. Introducere
   - tema poeziei (despre ce este vorba în poezie)
Poezia lui Topîrceanu este o poezie de dragoste. Poetul se imaginează în ipostaza...
II. Cuprins
   - plasarea strofei a doua în contextul poeziei (legătura cu prima strofă)
   - comentarea strofei a doua:
 • CE spune autorul? (universul imaginar);
 • CUM spune autorul? (mijloace de expresivitate artistică: figuri de stil etc.)
 • DE CE spune autorul? (semnificaţii, cauze, efecte artistice)
Strofa I surprinde momentul...


Strofa a II-a descrie spaţiul...

Versurile 3 şi 4 ale strofei a doua aduc, în plus, o stare de... Este folosită, în acest scop, o combinaţie măistră de figuri de stil...

În sfârşit, ultimul vers al strofei a doua face legătura cu...
III. Încheiere
   - concluzie: rolul strofei a doua în ansamblul poeziei.
Prin urmare...
Acesta este mesajul poeziei, în care strofa a doua...

O propunere de compunere puteţi găsi aici.

sâmbătă, 7 decembrie 2013

Semnificaţia unei figuri de stil

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Integrame online # Jocuri lingvistice şi literare # Spânzurătoarea

Subiect pentru bacalaureat

Citeşte următorul text:

Dormi! ... un val de aer umed am adus cu mine-n casă.
Tremurând  s-a stins văpaia lumânării de pe masă,
Iar acuma numai ochiul de jăratic din cămin
Licăreşte-n umbra dulce, ca o piatră de rubin.

Bate vânt cu ploaie-n geamuri
Şi e noapte neagră-afară ...
Plânsul streşinii suspină ca un cântec de vioară
Monoton, şoptind povestea unei vremi de mult uitate ...
Nicio rază nu pătrunde prin perdelele lăsate.

Ci-ntunericul prieten stăpânind până departe,
Şi de oameni şi de patimi fericirea ne-o desparte.
Singur eu veghez în noapte,
Ploaia cântă tot mai tare ...
Şi m-apropii, ochii negri să-i deschid cu-o sărutare.
        (George Topîrceanu, Singuri)

7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din prima strofă. 4 puncte (Din modelul oficial postat pe site-ul ministerului)

PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. Introducere
   - tema poeziei (despre ce este vorba în poezie);
Textul literar "Singuri", de George Topîrceanu, este o poezie...
II. Cuprins
   - plasarea strofei I în contextul poeziei (despre ce este vorba în strofa I, prin raportare la restul poeziei);
   - identificarea celor două figuri de stil şi prezentarea semnificaţiei lor;
Strofa I surprinde momentul ...
Această fericire este transmisă prin mai multe figuri de stil. Astfel, ...
III. Încheiere
   - concluzie (rezumat, cu alte cuvinte, al cuprinsului)
Prin urmare, aceste figuri de stil exprimă ...

O propunere de compunere puteţi găsi aici.