luni, 1 iulie 2013

Subiecte rezolvate, bacalaureat 2013, profilul uman

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literare

Cerinţele pot fi găsite pe celălalt blog.

Rezolvare

1. "va zări" - va observa, "obosită" - extenuată.
2. Ghilimelele marchează începutul şi sfârşitul vorbirii directe (a imaginarei replici a personajului Ann).
3. Drumul spre iad este pavat cu bune intenţii.
4. Perspectiva este obiectivă.
5. Motive literare: fotografia, reveria.
6. "...pe Calea Victoriei, în față la Corso..."; "...de pe celălalt trotuar...".
7. Imperfectul este folosit aici cu mai multe valori stilistice. Este mai întâi imperfectul descriptiv, care evocă, aduce în mintea cititorului o anumită imagine, cum avem în primul şi în ultimul paragraf al fragmentului, când este descris chipul lui Ann din fotografie. Există apoi un imperfect iterativ, care exprimă o acţiune repetată, cum avem în paragraful al doilea, când se prezintă reîntoarcerile obsesive ale personajului în faţa vitrinei cu fotografia.
8. Textul este epic, deoarece sunt prezente instanţele comunicării narative (naratorul şi personajul) şi predomină naraţiunea, ca mod de expunere. Naratorul este obiectiv şi omniscient, povestind la persoana a III-a. Avem un singur personaj: tânărul îndrăgostit de Ann. Modul de expunere este naraţiunea, prin care se relatează acţiunea: personajul descoperă fotografia iubitei sale plecate, Ann, într-o vitrină şi se întoarce zilnic - uneori, chiar de mai multe ori pe zi - să o privească, folosind tot felul de strategii pentru a nu atrage atenţia.

Rezolvarea subiectelor, bacalaureat 2013, profil real

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literare

Cerinţele pot fi găsite pe celălalt blog.

Rezolvări
1."mormane" - grămezi, "uzate" - tocite, deteriorate, degradate.
2. Cratima indică rostirea legată a două cuvinte. Se rostesc în aceeaşi silabă sfârşitul cuvântului "câte" şi cuvântul "un" ( "câ - teun").
3. La această acţiune trebuie să punem umărul cu toţii.
4. Perspectiva este obiectivă.
5. Două motive literare: oraşul, drumul.
6. "Strada Rahmaninov era la capătul ei dinspre lacuri..."; "De acolo, strada era pavată...".
7. Imperfectul exprimă o acţiune trecută şi neterminată, aflată în plină desfăşurare la momentul prezentării ei. Astfel, el are o mare putere evocativă, adică aduce la viaţă şi păstrează scena sub ochii cititorului. Aceasta este şi funcţia lui în acest fragment: de a învia şi a fixa în mintea noastră un cadru descriptiv: strada Rahmaninov şi grupul de oameni, dintre care se distinge bărbatul cel voinic. Cu alte cuvinte, este un imperfect descriptiv, potrivit pentru expoziţiunea unui roman.
8. Textul aparţine genului epic, datorită prezenţei instanţelor comunicării narative ( narator, personaje) şi a naraţiunii ca mod de expunere predominant. Naratorul este obiectiv şi omniscient, relatând la persoana a III-a. Personajele sunt cei douăzeci de oameni care merg în coloană pe strada Rahmaninov. Întrucât avem de-a face cu un roman, modul de expunere predominant este naraţiunea, chiar dacă în acest fragment se foloseşte mai mult descriererea, pentru că ne aflăm la începutul textului, în expoziţiune. Acţiunea este abia la început, cei douăzeci de oameni  merg la lucru.