marți, 21 mai 2013

Antiteză Mihai Viteazul - Paşa Hassan

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literare


PLANUL COMPUNERIICOMPUNEREA
I. INTRODUCERE (5-10%)
1. Date despre autor
2. Date despre text
George Coşbuc (1866-1918) a fost ...
Poeziile sale vorbesc despre ...
II. CUPRINS (80%)
1. Locul personajului (principal/secundar etc.)
2. Rolul personajului în acţiune - f. scurt rezumat al subiectului


3. Trăsături caracteristice  - se vor evidenţia prin antiteză

  a) sufleteşti:
·  identificarea însuşirii şi interpretarea ei;
·  argumentare (de unde reiese);
·  modalităţi de caracterizare :
- directă (făcută de autor, de alte personaje sau de personajul însuşi);
- indirectă ( din faptele lui, din vorbe, din relaţiile cu alte personaje etc.);
·        procedee artistice folosite;
·        citate
 

  b) fizice :
·  identificarea însuşirii şi interpretarea ei;
·  argumentare (de unde reiese);
·  modalităţi de caracterizare :
- directă (făcută de autor, de alte personaje sau de personajul însuşi);
- indirectă ( din faptele lui, din vorbe, din relaţiile cu alte personaje etc.);
·        procedee artistice folosite;
·        citate;
Mihai Viteazul şi Paşa Hassan sunt personajele ...
Acţiunea este ...


În primul rând, Mihai este ...
Această trăsătură reiese din ... prin caracterizare ...În opoziţie cu el, Hassan este...


O altă trăsătură a lui Mihai, evidenţiată din ..., prin caracterizare ..., este

III. ÎNCHEIERE (5 -10%)
Concluzii
- rezumatul cuprinsului
- mesajul autorului
În concluzie, prin antiteză, Coşbuc scoate în evidenţă trăsăturile ...

Coşbuc vrea să transmită astfel un mesaj de...

................................................................................................................
O propunere de compunere poate fi găsită pe site-ul cu compuneri.

sâmbătă, 11 mai 2013

Semnificaţia versurilor

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literarePrezintă, în 30-50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificaţia versurilor: Iar bunicul desfăşoară /Basme pline de urgie, / Basme care te-nfioară / Despre vremi de-odinioară, / Vremi ce-n veci n-au să mai fie.

Totu-i alb în jur cât vezi
Noi podoabe pomi-ncarcă
Şi vibrează sub zăpezi
Satele-adormite parcă.
Doamna Iarnă-n goană trece
În caleşti de vijelii –
Se turtesc pe geamul rece
Nasuri cârne şi hazlii.
Prin odăi miroase-a pâine,
A fum cald şi amărui
Zgreapţănă la uşă-un câine
Să-şi primească partea lui ...
Tata iese să mai pună
Apă şi nutreţ la vacă;
Vine nins cu-n fel de brumă
Şi-n mustăţi cu promoroacă.
Iar bunicul desfăşoară
Basme pline de urgie,
Basme care te-nfioară
Despre vremi de-odinioară,
Vremi ce-n veci n-au să mai fie.

(Nicolae Labiş, Iarna)
  


Planul compuneriiCompunerea
Introducere
  •  despre ce este vorba în poezie;
În această poezie, Nicolae Labiş vorbeşte despre...
Cuprins
  • CE spune autorul în versurile date (conţinutul);
  • DE CE spune autorul asta (care este semnificaţia versurilor);
  • CUM spune autorul (ce procedee artistice foloseşte: figuri de stil etc.)
Este iarnă. Afară, natura este... În casă...


Versurile date sugerează tocmai...


Autorul foloseşte figuri de stil precum...
Încheiere
  • concluzie
În concluzie, versurile citate semnifică...

Nu uita! Orice răspuns - la cerinţele de literatură -  este o compunere (mai mare sau mai mică).
................................................................................
Vă ofer doar o propunere.