sâmbătă, 2 februarie 2013

Ideologia promovată de „Dacia literară” aşa cum se reflectă într-o operă literară studiată - planul compunerii

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literare
Planul compunerii
Compunerea
I. Introducere
  - contextul istoric
-         perioada paşoptistă: periodizare, evenimente importante, reprezentanţi;
-         anul apariţiei, fondatorul revistei;


Perioada paşoptistă (1830-1860) este scena unor evenimente decisive pentru soarta naţiunii noastre: ... Scriitorii importanţi ai epocii – Vasile ... – sunt şi oameni .... Aceeaşi idee naţională îi călăuzeşte şi ...
Aceste deziderate sunt exprimate programatic ...
Textul este considerat...
II. Cuprins
-         patru trăsături ale ideologiei literare promovate:
o       promovarea scrierilor originale ale scriitorilor români din toate regiunile;


o       obiectivitatea şi imparţialitatea criticii;


o       crearea unei limbi şi a unei literaturi unitare a tuturor românilor;


o       istoria naţională, natura patriei, obiceiurile româneşti, ca sursă de inspiraţie;
-         relaţia dintre ideologia revistei şi o operă literară studiată
o       identificarea acelor trăsături ale operei care corespund programului „Daciei literare”

În articolul său, Kogălniceanu începe prin ...
 
În ordinea apariţiei în articolul-manifest, a doua idee ...Respingând ...
În sfârşit, ultima...Unul dintre ei este Costache Negruzzi, care publică...

Nuvela pune...
III. Încheiere
-         opinie proprie argumentată


Părerea mea este că ...


O propunere de compunere puteţi găsi aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu