duminică, 30 decembrie 2012

Periodizarea literaturii române

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literareDenumirea perioadei
Denumirea subperioadei
Anii
Curentul
Reprezentanţi

PERIOADA VECHE

Sec. XVII-XVIII
Umanism
Grigore Ureche
Miron Costin
Ion Neculce
Perioada premodernă
1780 – 1830
Iluminism
Clasicism
Şcoala Ardeleană: Samuel Micu,  Gheorghe Şincai, Petru Maior
Ion Budai-Deleanu

Poeţii Văcăreşti
Costache Conachi

PERIOADA MODERNĂ
Perioada paşoptistă
-preromantică


-         paşoptistă

   -     postpaşoptistă


1830 - 1860
Clasicism
Romantism
Vasile Cârlova
Ion Heliade-Rădulescu

Mihail Kogălniceanu – „Dacia literară”, 1840
Vasile Alecsandri
Costache Negruzzi

Nicolae Filimon
Alexandru Odobescu
B. P. Hasdeu
Epoca marilor clasici
1867 – 1885
Clasicism
Romantism
Realism
Titu Maiorescu – cenaclul Junimea, revista „Convorbiri literare”
Mihai Eminescu
Ioan Slavici
Ion Creangă
I.L. Caragiale
Perioada simbolistă
1892 - 1916Simbolism
Alexandru Macedonski – revista „Literatorul”
Ştefan Petică
Dimitrie Anghel
Ion Minulescu
George Bacovia
Prelungiri ale romantismului şi clasicismului


1900 - 1916

Sămănătorism
Poporanism

George Coşbuc
Octavian Goga
Perioada interbelică
1918 - 1940
Tradiţionalism


Modernism
Avangarda
Nechifor Crainic – revista „Gândirea”
Ion Pillat
Vasile Voiculescu
Mihail Sadoveanu

Eugen Lovinescu – revista „Sburătorul”
Tudor Arghezi
Lucian Blaga
Ion Barbu
Liviu Rebreanu
Camil Petrescu
George Călinescu
Mircea Eliade

Tristan Tzara
Ilarie Voronca
Perioada postbelică
După 1945
Neomodernism
1960-1980
Postmodernism
După 1980
Marin Preda
Nichita Stănescu
Marin Sorescu

Mircea Cărtărescu
 

După ce studiezi, verifică-ţi cunoştinţele aici şi aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu