luni, 26 noiembrie 2012

Semnificaţia titlului unei opere lirice

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literareRedactează o compunere de 10 - 15 rânduri în care să prezinţi semnificaţia titlului poeziei Noapte de iarnă prin raportare la conţinutul fragmentului citat. În compunerea ta, trebuie:
- să ilustrezi relaţia dintre titlu şi conţinutul fragmentului de text liric;                                 4 puncte
- să evidenţiezi două mijloace artistice prin care este susţinută ideea sugerată de titlu;      4 puncte
- să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;                                       2 puncte
- să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.                                                                      2 puncte

PLANUL COMPUNERII
COMPUNEREA
I.                    Introducere
-         un enunţ general despre poezie şi poet


II.                 Cuprins
      - un enunţ în care arătăm despre ce este vorba în poezie ;

-   prezentarea conţinutului textului strofă cu strofă
                  
 - imagini
                     
- figuri de stil
                    
- idei, sentimente transmise de autor
     « Noapte de iarnă » este una dintre cele mai frumoase poezii ale lui George Topârceanu.


    
     Poetul creează tabloul unei nopţi de iarnă, în care zăpada se aşterne peste oraşul tăcut.
     Prima strofă conturează o imagine vizuală care are în centru siluetele plopilor din oraşul adormit sub ninsoare. Autorul surprinde frumuseţea şi strălucirea fulgilor de nea,  prin folosirea metaforei “mărgăritare”. Se transmite totuşi o stare de melancolie, mai ales datorită epitetelor “solitare”, “neclintit”, şi comparaţiei “plopii ... visători ca amorezii ». Putem presupune că eul liric suferă din dragoste.
    Strofa a doua conţine acelaşi amestec de frumuseţe feerică şi tristeţe melancolică. Tabloul vizual este îmbogăţit cu imaginea pomilor, a caselor şi a felinarelor acoperite cu zăpadă. Frumuseţea feerică este sugerată de comparaţia “lume ca din basme”. Tristeţea melancolică este transmisă de epitetele « tristă », « somnoroase », « neclintită », « bizare ».
     Ultima strofă accentuează frumuseţea şi strălucirea tabloului, scoţând în evidenţă sentimentul de încântare în detrimentul celui de melancolie. Fumurile care ies pe hornuri închipuie o colonadă, zăpada se aşază în « capiteluri » pe trunchiurile copacilor, iar prin crengile copacilor pune buchete de fulgi care se scutură uşor. Strofa abundă în figuri de stil. Epitetele « albă », « cochete », metaforele « colonadă », « capiteluri », « flori de marmură », « ghirlandă de buchete », « petale », « roi de fluturi » contribuie toate la crearea unui sentiment de încântare şi gingăşie.
III.               Încheiere
    Poezia se numeşte « Noapte de iarnă ». Titlul se potriveşte conţinutului poeziei, în care este descris un tablou nocturn şi hibernal, care sugerează discret, prin noapte şi frig,  singurătatea şi tristeţea eului liric în ipostază de îndrăgostit fără speranţă.
 

duminică, 25 noiembrie 2012

Cum să faci un comentariu literar?

Meditaţii online la limba română # Analize gramaticale online # Teste pentru admitere # Forumul orei de limba română # Rebus on-line # Jocuri lingvistice şi literare

Iată o metodă aplicată la strofa I a poeziei "Iarna", de Vasile Alecsandri.

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
Lungi troiene călătoare adunate-n cer grămadă;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Răspândind fiori de gheață pe ai țării umeri dalbi.

1. Citim cu atenţie textul şi completăm tabelul de mai jos.

CE SPUNE AUTORUL?
(conţinutul de idei, sentimente, imagini)
CUM SPUNE AUTORUL?
(limbajul artistic: procedee artistice, figuri de stil etc.)
DE CE SPUNE AUTORUL?
(semnificaţii artistice, efecte artistice)
Cerul este acoperit de nori imenşi, din care curge zăpada. (imagine vizuală)
(versurile 1 - 2)
- epitet : "cumplita (iarnă)"

- 2 epitete: "lungi (troiene) călătoare"
- personificare: "cumplita iarnă cerne norii"
grozăvia iernii
teamă faţă de grozăvia iernii
măreţia iernii
teama concretă faţă de ameninţarea vremii
Fulgii joacă în aer şi acoperă pământul ţării. (imagine vizuală)
(versurile 3-4)
- comparaţie: "fulgii zbor... ca un roi de fluturi albi."

- epitet: "(fiori) de gheaţă"
- personificare: "ai ţării umeri dalbi"
frumuseţea fulgilor
încântare faţă de frumuseţea fulgilor
înfiorare
frumuseţea iernii
încântarea faţă de frumuseţea peisajului

2. Adunăm constatările din tabel într-un text organizat. Iată un exemplu (atenţie la culori, corespund celor din tabel).
În prima strofă, autorul descrie imaginea ninsorii abundente care se revarsă din văzduh.  
Primele două versuri înfăţişează cerul acoperit de nori imenşi, din care curge zăpada. Este o imagine vizuală. Autorul foloseşte epitetul "cumplita" (pentru subst. "iarnă"), pentru a sugera grozăvia iernii şi a transmite un sentiment de teamă faţă de ea. Tot pentru a exprima măreţia iernii sunt folosite şi epitetele "lungi" şi "călătoare" (pentru substantivul "troiene"). De asemenea, iarna este personificată ("cumplita iarnă cerne norii de zăpadă"), pentru a transmite ideea de ameninţare concretă pe care o resimte eul liric.
Versurile 3 - 4 prezintă o altă imagine vizuală: cea a fulgilor care joacă în aer şi...