vineri, 29 iulie 2011

Bacalaureat 2011 - sesiunea 2 (august - septembrie)


Pe 22 şi 23 august 2011 are loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2011 - sesiunea a II-a.
Voi începe o serie de texte cuprinzând indicaţii despre cum trebuie abordată această probă.
Din documentul oficial reglator (altfel, destul de stufos şi redundant) desprindem următoarele idei de bază:
- proba urmăreşte evaluarea a cinci competenţe:
  •  înţelegerea textului (dovedită mai întâi prin lectura cu voce tare);
  • exprimarea şi argumentarea unui punct de vedere;
  • organizarea discursului;
  • adaptarea la situaţia de comunicare;
  • utilizarea limbii literare;
- textul dat poate fi literar sau nonliterar.