joi, 16 iunie 2011

Compunere în care să demonstrezi că un text este literar (plan)

Citeşte cu atenţie textul următor:

În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,
Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare.

Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
Şi pe ele se aşază bolta cerului senină,
Unde luna îşi aprinde farul tainic de lumină.

O! tablou măreţ, fantastic! ... Mii de stele argintii
În nemărginitul templu ard ca vecinice făclii.
Munţii sunt a lui altare, codrii – organe sonoare
Unde crivăţul pătrunde, scoţând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fără viaţă, fără glas;
Nici un zbor în atmosferă, pe zăpadă – nici un pas;
Dar ce văd?... în raza lunei o fantasmă se arată...
E un lup ce se alungă după prada-i spăimântată!
(Mezul iernei - Vasile Alecsandri)

Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să motivezi că  un text dintre cele studiate de tine la şcoală este text literar.
În compunerea ta trebuie:                                 
-         să defineşti textul literar;                                                                       
-         să demonstrezi că textul studiat are caracteristicile prezente în definiţia generală a textului literar;
-         să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
-         să te înscrii în limitele de spaţiu indicate.
Notă
Vei primi  puncte pentru redactare:
-         unitatea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere);
-         coerenţa textului;
-         registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului;
-         ortografia;
-         punctuaţia;
-         aşezarea corectă a textului în  pagină, lizibilitatea.


PLANUL COMPUNERII

COMPUNEREA

I.INTRODUCERE
- definiţia textului literar

Textul literar este un text prin care autorul îşi propune să impresioneze şi să emoţioneze cititorii, exprimându-şi propriile gânduri, idei şi sentimente, prin folosirea unui limbaj artistic, puternic marcat de subiectivitate.

II. CUPRINS

 Argumentarea apartenenţei textului " Mezul iernei", la categoria textelor literare
a)      îşi propune să impresioneze cititorii – explici cum
b)      exprimă gânduri, idei, sentimente ale autorului (iei poezia strofă cu strofă şi arăţi ce spune autorul, ce gânduri, idei şi sentimente comunică)
c)      limbajul este artistic, încărcat de subiectivitate:
·        imagini artistice şi figuri de stil  (prezentarea celor mai importante imagini şi  figuri de stil, cu semnificaţia lor)
·        muzicalitate ( ritm, rimă, măsură)

“Mezul iernei” este un text literar, pentru că are toate caracteristicile unui astfel de text.
În primul rând.............În al doilea rând......................
În al treilea rând
III. ÎNCHEIERE
 Concluzii - rezumatul cuprinsului

În concluzie, textul “Mezul iernei” este literar, pentru că................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu